Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

ček (eng. cheque, am. check)
1 fig. bankovna uputnica, isprava kojom lice koje je deponovalo izvesnu sumu novca kod druge ličnosti daje ovaj nalog da isplati nekom trećem licu ili donosiocu svotu koja je na toj ispravi označena (šek); 2. celo ili poluplatno sa plavim ili plavim i belim kockama ili prugama, matrosko platno.

čeka (r.)
skraćenica mesto "izvanredna komisija za suzbijanje kontrarevolucije" (ustanovljena u Rusiji posle Okt. revolucije 1922. kao državna politička uprava - GPU, kasnije NKVD).

čekmedže (tur.)
fioka za novac u dućanskoj tezgi, škrabija.

čekrk (tur. čikrik)
točak, kolo vitao (za dizanje uvis izvlačenjem).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10