Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

šah (pers.)
1. kralj, titula persijskog vladaoca i nekih orijentalskih vazalskih kneževa; 2. poznata i veoma stara igra na dasci sa 64 polja i sa po 16 crnih i belih figura (pronađena u Indiji, a u Evropu donesena iz Persije); dati šah svojom figurom prisiliti protivničkog "kralja" da menja svoje mesto ako može, ili da se zakloni sopstvenom figurom; držati koga u šahu fig. imati ga u rukama, držati u škripcu.

šah-mat (pers.)
1. u šahu: "kralja" sa svih strana tako zatvoriti da se više nikuda ne može krenuti, niti zaštititi od protivničke figure koja mu je dala "šah", tj. protivnika u igri pobediti; 2. fig. poraz, neuspeh, gubitak.

šah-pat (pers. šah, fr. pat)
v. pat.

šaht (n. Schacht)
okno (rudničko, vodovodsko).

šahter (jevr. schachat)
v. šehter.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10