Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Приказано је првих десет. Ако се тражени појам не налази у приказу, будите одређенији при задавању кључа претраге.

 Резултати претраге
Пронађено појмова: 11 

апсолут (), латиницом: apsolut
в. апсолутно 1.

апсолутан (л. ab-solutus), латиницом: apsolutan
слободан од свих односа (или: обавеза, услова, ограничења) независан, безуслован, неограничен,неусловљен; чист, потпун, савршен; апсолутни алкохол хемијски. алкохол чист од воде; апсолутни број, апсолутна вредност математички: број вредност без обзира на знак + или -; физ. апсолутне мере које имају за основне јединице сантиметар, грам и секунду; апсолутни систем мера систем у којем су основне јединице за дужину: сантиметар, за масу: грам,за време: секунда; апсолутна тежина тежина тела која се добија обичним мерењем, без обзира на његову запремину; у филозофији религије; апсолутно биће, бог; агр. апсолутно тле оно које се низа коју другу културу неможе рационално употребити, но само за једну, напр. за виноград и сл. физ. апсолутна температура она чија се нулта тачка налази на -273оC.

апсолутист (л. absolvere), латиницом: apsolutist
присталица или вршилац неограничене владавине.

апсолутив (л. absolvere разрешити), латиницом: apsolutiv
граматички: в. индикатив; супротно: релатив.

апсолутивирати (л. absolvere завршити, absolutum), латиницом: apsolutivirati
чинити, учинити нешто апсолутним; фил. разумевати, схватити, или претстављати нешто као апсолутно, у апсолутном смислу.

апсолутизам (л. absolvere), латиницом: apsolutizam
неограниченост; самовоља; облик владавине код кога владаочева власт није ограничена уставом, самодржавље, самовлашће, неограничена владавина једног човека.

апсолутизирати (л. absovere завршити, absolutum), латиницом: apsolutizirati
в. апсолутивирати.

апсолутно (л. absolutum), латиницом: apsolutno
1. им.фил. први, основни узрок свим појавама,вечно и непроменљиво (идеалистички: бог, дух; материјалистички: материја); ствар по себи; 2. прил. безодносно; безусловно, неусловљено; неограничено; савршено;просто, напросто, просто-напросто;супротно: релативно.

апсолутност (л. absolutus), латиницом: apsolutnost
безодносност; безусловност, неусловљеност; неограниченост; савршеност, - Супр.: релативност, релативитет.

апсолуторан (л. abslutorius), латиницом: apsolutoran
који ослобођава, који разрешава, разрешни, отпусни.


Насловна страна - Постаните сарадник - Форум - IE8 акцелератор - О пројекту

© 2006 Вокабулар, верзија 0.2.10