Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Резултати претраге
Пронађено појмова: 10 

деле (лат. delere уништити, dele), латиницом: dele
бриши, избацуј!

делеатур (лат. deleatur), латиницом: deleatur
нека се брише, да се избаци!

делегација (лат. delegatio), латиницом: delegacija
посланство. изасланство; npas. уступање потраживања неког дуга или налог за плаћање једног дужника на неко друго лице са пристанком овога последњег; по Уставу СФРЈ од 1974. год. радни људи у основним самоуправним организацијама и заједницама и дру штв е но-по литичким о рг аниз аци ј а м а образују своје делегације ради непосредног остваривања својих права, дужности и одговорности и организованог учешћа у вршењу функција скупштина друштвено-политичких заједкица.

делегант (лат. delegans), латиницом: delegant
издавалац наредбе (или: налога); трг. дужник који своме зајмодавцу уступа потраживање преко дуга код неке треће особе.

делегат (лат. delegatus), латиницом: delegat
изасланик, посланик, представник; члан делегације.

делегатар (нлат. delegatarius), латиницом: delegatar
трг. поверилац који је упућен на неко треће лице ради тражења неког дуга. делегатски систем по Уставу СФРЈ од 1974. представља укупност односа, начела и уставних установа којима се омогућава и обезбеђује радним људима, самоуправно и политички организованим, да путем делегата и делегација учествују у одлучивању на свим нивоима, од основне организације удруженог рада до федерације и о свим питањима о којима се одлучује.

делегирати (лат. delegare), латиницом: delegirati
одредити, послати, изаслати; овластити, опуномоћити; пренети на кога (право, дуг итд.).

делекција (лат. deligere одабрати, изабрати, delectum), латиницом: delekcija
бирање, избор.

делемименти (лат. delenimentum, delenire ублажити), латиницом: delemimenti
пл. нед. средства за ублажавање (или: умињавање, умиривање); ласкаве речи, мажења.

делетериј(ум) (грч. deleomai уништавам, deleterion отров), латиницом: deleterij(um)
мед. материја која трује и уништава живот, отровна материја.


Насловна страна - Постаните сарадник - Форум - IE8 акцелератор - О пројекту

© 2006 Вокабулар, верзија 0.2.10