Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

Komunistički manifest ()
spis koji su 1848 objavili, po nalogu internac. Komunističkog saveza, Karl Marks i Fridrih Engels, u kome su izložene osnove komunizma. "Sa genijalnom jasnoćom izneto je u ovom delu novo shvatanje sveta, dosledni i oblast društvenoga života obuhvatni materijalizam, dijalektika kao najmnogostranije i najdublje učenje o razvoju, teorija klasne borbe i svetske istoriske revolucionarne uloge proletarijata, tvorca novoga, komunističkog društva" (V. I. Lenjin).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10