Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

Paris (grč. Paris)
mit. sin trojanskog kralja Prijama i Hekabe, u sporu između boginje Here, Atine i Afrodite oko toga koja je od njih najlepša, on dosudi nagradu (Eridinu zlatnu jabuku) Afroditi; odveo je Jelenu, ženu kralja Menelaja, i time izazvao trojanski rat, ubio Ahila a njega je ubio Filoktet.

parisilaban (lat. par jednak, grč. syllabe slog)
gram. sa istim brojem slogova, jednakosložan.

parisizam (fr. Paris)
v. parizijanizam.

paristmije (grč. paristhmia krajnici)
med. krajnici i njihova oboljenja (zapaljenja).

paristmitis (grč. paristhmia)
med. oboljenje krajnika, angina.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10