Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

Tantal (gr.)
mitološki: sin Zevsov, otac Pelopa i Niobe, kralj u Frigiji; zbog toga što je odavao tajne bogova, s kojima je bio u prijateljstvu, i što je, da bi iskušao njihovo sveznalaštvo, izneo pred njih na trpezu rođenog sina (Pelopa) kao jelo, bačenje po kazni u donji svet, gde je morao žedan da stoji u vodi do vrata, koja bi mu se ispred usta izmakla čim bi posegao da se napije, i gladan da gleda u divno voće više samo svoje glave, koje bi mu se odmah izmaklo čim bi posegao da ga ubere; otuda: *trpeti Tantalove muke = uzaludno čeznuti za nečim što je čoveku takoreći prd samim nosom.

tantal (nl. tantalum)
hemijski: elemenat, metal, atomska težina 181,4, redni broj 73,znak Ta; tegljiv (duktilan), sjajnobeo, upotrebljava se za izradu tantal-sijalica, opruga (federa) za časovnike, hirurških instrumenata kojji ne rđanu itd. (nazvan po tome što se njegov oksid, tj. kiselina, ne rastvara u kiselinama koje ga okružuju, te se dakle, ne može zasititi; up. Tantal); kolumbijum.

tantal-sijalica ()
električna sijalica čije su žice od tantala.

tantalit (nl. tantalum, gr. kamen)
min. redak, kao gvožđe crnosiv i veoma sjajan mineral; sadrži, pored gvožđa i mangana, tantala, niobijuma i titan.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10