Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 40 

ano (l. anno)
godine, u godini.

ano ante Hristum (l. anno ante Christum)
godine pre Hrista, pre Hristova rođenja.

anoblirati (fr. anoblir, ennoblir)
dati plemstvo, plemićku titulu; oplemeniti, oblagoroditi.

anoda (gr. uzlaz, put naviše)
fiz. put kojim električna struja napušta pozitivni pol i ulazi u elektrolit na svoem putu ka negativnom polu (Farade); pozitivni pol, supr.: katoda; upl. elektroda.

anodija (gr.)
nevezan, neslikovan način govora.

anodinija (gr. bol)
medicinski: bezbolnost, nemanje porođajnih bolova.

anodinum (gr. bol,nl. anodinum)
medicinski: sredstvo za ublažavanje bola i za uspavljivanje.

anofeles (gr. beskoristan, škodljiv)
medicinski: komarac malaričar (jedini prenosnik malarije kod čoveka).

anoftalmija (gr. oko)
medicinski: nemanje očiju, slepilo.

anogen (gr. naviše, postati)
pr. geol. o stenama: stene čijije materijal postao kretanjem odozdo gore, tj. eruptivne stene; suprotno: katogen.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10