Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 116 

aut (eng. out)
sp. kod nogometa (futbala) i tenisa: kad lotpa iziđe van izgrališta, pa je protivnički igrač ubacuje obema rukama (u futbalu), ili kad se lopta ne odbije pravilno ili odleti suviše daleko, te se zbog toga isključuje iz igre (u tenisu).

aut - aut (l. auf - aut)
ili - ili.

aut Cezar, aut nihil (l. aut Caesar, aut nihol)
ili biti Cezar, tj.nešto veliko, ili ne biti ništa.

autadija (gr.)
samodopadanje, ućivanje u samom sebi, zadovoljstvo samim sobom.

autarh (gr. vlaldam)
samovladar, samodržac, despot; apsolutist.

autarhija (gr. vladam)
samovlada, samodrštvo; apsolutizam.

autarkija (gr.)
dovoljnost samom sebi, zadovoljstvo samim sobom, samosalnost, nezavisnost od spoljašnjih stvari; trg. sposobnost jedne zemlje da se izdržava samo svojim sredstvima, bez uvoza sa strane; fil. ideal starih kiničara i stoičara, po kome je stoički mudrac *dovoljan sam sebi".

autemeran (gr. dan)
medicinski. istodnevni, koji prolazi još istog dana.

autemeron (gr.)
medicinski. lek koji dejstvuje već onoga dana kad se upotrebi.

autentificirati (gr. an, l. facere)
potvrditi, overiti.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10