Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

ave (l. ave)
zdravo, pomozi bog, zbogom, uzdravlju!

Ave-Marija (l. Ave-Maria "zdravo da si, Marijo!")
reči kojima je anđeo pozdravio Devu Mariju nagovšetavajući joj da će roditi Isusa; u kat. crkvi: početak molitve "Bogorodice devo"; večernje zvonjenje u kat. crkvi.

averoizam ()
medicinski: fil. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averr(h)oes u 12 v.; njegovo učenje naginje materijalizmu u panteizmu, i odriče besmrtnost duše, zbog čega ga je osudila Rimska Kurija.

avers (l. adversus okrenut ka, spreda, tal. avverso)
num. glava, lik, lice (kovanog novca); suprotno: revers.

averzija (l. aversio)
odvratnost, gnušanje, mržnja; ret. figura koja se sastoji u tome da govornik polako odvrati onoga kome govori od glavne stvari, ali tako da ovaj to ne primeti.

averziona trgovina (l. emtio per aversionem)
kupovina ili prodaja odoka, đuture.

averzionalna suma (l. aversus licem okrenut od, ostrag, summa svota)
trg. v. averzionalni kvantum.

averzionalni kvantum (l. quantum količina, iznos)
trg. suma novca kojom se đuture plaća, a ne po pojedinačnoj proceni svake stvari koja se prodaje.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10