Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 7 

baka (n. hol. Vake)
znak (obično komad drveta, fenjer ili bure) koji pliva na vodi i označava lađi put poopasnimmestima; boja.

baka (l. bacca)
botanički: bobica, jagoda.

bakalaureat (nl. baccalaureatum)
dostojanstvo bakalaureusa.

bakalaureirati (nl. baccalaureatum)
polagati (ili: položiti) bakalaureus.

bakalaureus (nl. baccalaureus, bacca laureus lovorova bobica)
na nem., franc. i eng. univerzitetima: najniži akademski stepen, ispit koji prethodi licencijatu, magistru i doktoratu; ispit zrelosti.

bakana (tal. Bacco Bahus, baccana)
obična vinarnica, rakidžinica, krčma.

bakara (fr. baccara)
francuska hazardna igra karata.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10