Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

barbar (gr.)
v. barbrin.

barbarin (gr.)
kod starih Grka:svaki onaj koji nije znao da govori grčki; dakle tuđinac, stranac; kod Rimljana: narodi koji nisu imali grčkog ni rimskog obrazovanja; danas: neobrazovan, grub, surov čovek, divljak: barbar, varvarin.

barbarski (gr.)
prvobitno: strani, tuđinski; nečovečan, grub, surov, divlji; protivan duhu i pravilima jezika; barbarski ornamenat ornamenata; varvarski.

barbarstvo (gr.)
neobrazovanost, neuljuđenost; grubost, surovost, divljašstvo; varvarstvo.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10