Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

baze (gr.)
pl. hem. jedinjenja koja sa kiselinama obrazuju soli (njihovi rastvori u vodi pokazuju većinom alkalnu reakciju); up. baza.

Bazedovljeva bolest ()
medicinski: hronična bolest kao posledica oboljenja štitaste žlezde, sa znacima: uvežana štitasta žlezda, krupne buljave oči, ubrzan rad srca, drhtanje prstiju, znojenje, proliv, pojačana probava materija, mršavljenje i dr. (nazvana po nem. lekaru K: Bazedovu, 1799-1854, koji ju je prvi utvrdio i opisao).

bazeitet (gr.)
hemijski: svojstvo kiselina da se sa izvesnim količinama baznih oksida pretvaraju u soli; prisustvo jedne hemijske baze.

bazen (fr. bassin)
1. v. basen.

bazen (fr. basin, bombasin)
trg. vrsta finog i jakog porheta, koji se upotrebljava naročito na Istoku.

bazeologija (gr.)
nauka o osnovima tela; osnovno učenje.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10