Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

berza (fr. bourse, tal. borsa, n. bursa, gr. koža, krzno; tulum )
mesto gde se redovno sastaje poslovno i trgovački savet rdi zaključivanja poslova, naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efektna berza), zatim sa robom: žitom, ugljem i sl. (produktnaberza); novčana pijaca, novčanik; berzijanci ljudi koji se bave berzanskim poslovima, koji trguju na berzi; berza rada ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usretsređuje ponudu i tražnju i, na taj nain, utiče na suzbijanje besposlice; burza.

berzanski uzansi ()
trgovački: mesni običaji koje je utvrdila uprava jedne berze, a koji važe za poslove obavljene na toj berzi.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10