Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

dijapazon (grč. dia, pas sav)
muz. kod Grka: oktava; danas: obim jednog glasa ili instrumenta; zvučna viljuška - mala metalna viljuška koja daje stalno utvrđen ton a. dijapasma (grč. diapassein posipati između) biljni prašak za posipanje rana.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10