Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

disjunktivan (*polilela*)
. diletant (ital. dilettante) prijatelj (ili: ljubitelj) umetnosti, onaj koji se bavi nekom umetnošću ili vepgginom samo iz ljubavi prema njoj ili radi prekraćivanja vremena (za razliku od umetnika kao znalca, stručnjaka); fig. onaj koji je u nekoj struci površan, nedoučen, bez stručne spreme.

disjunktivan (lat. disjunctivus)
razdvojan, odvojan, isključan, rastavan, koji razdvaja, odvaja, isključuje; protivan, suprotan; gram. disjunktivne ili rastavne rečenice nezavisne rečenice koje kazuju radnje od kojih se jedna može dogoditi, a druga ne, npr.: ,,Ili dođi, ili piši"; disjunktivni veznik ili . . , ili . . .; lpg. disjunktivni pojmovi oni koji su po svom obimu odvojeni jedan od drugog, ali oba pripadaju, kao rodni, nekom višem, opštijem pojmu, npr.: čovek -— žena, pas — mačka; disjunktivoi sudovisudovi sa disjunktivnim pojmovima, tj. sa pojmovima koji se međusobno isključuju (npr. S je ili R: ili R2); disjunktivni silogizam (ili zaključak) zaključak u kojem je prva premisa disjunktivni sud, a druga potvrđuje ili odriče jednu od alternativa postavljenih u prvoj premisi,


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10