Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

epika (gr. fr. epique)
poet. epsko pesništvo pesništvo kje lagano i opširno priča ono što se desilo ili što se moglo desiti nekada u životu, ne ističući pritom i osećanja koja ti događaji u nama izazivaju, kao što je to slučaj kod druge dve glavne pesničke vrste (lirskog i dramskog pesništtva)

epikarpijum (gr. plod)
medicinski: flaster za puls; zavoj oko šačnog korena; botanički: pokorica oplodnic, spoljna koža ploda; supr. endokarpijum

epikauma (gr. palim na površini)
medicinski: mehur od opekotine; otok zenice ili otok na rožnjači.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10