Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

ese (l. esse)
biti postojati; kao imenica: biće, postojanje.

esej (eng. essay, fr. essai, tal. saggio, l. exagium)
lit. posle pojave Montenjevih "Essais" (1580) naziv za kraću raspravu o nekom naučnom, umetničkom, književnom ili javnom pitanju, koja je pisana tečno, lako razumljivo, strogo književno i nimalo površno,ogled, pokušaj; pr. esejski.

esejist (eng. essazist)
pisac kraćih rasprava, ogleda, eseja; publicist, saradnik časopisa (kod Engleza).

esencija (l. esse biti, essentia)
bitnot, suština, bit, glavno, glavna stvar; hem. glavni terčan sastojak što se dobije iz nečega destilisanjem; alkoholni i bitni sastojak plodova, biljki itd.; miris; mirisavo ulje.

esencijalan (l. esse biti, essentialis)
bitan, suštastven,suštinski, pravi, glavni, osnovni, neophodan.

esencijalije (l. essentialia)
pl. bitnosti, bitne stvari, glavne stvari, bitni sastojci: esencijalia konstitutiva (l. essentialia constitutiva) pl. glavni sastojci.

esencijalitet (l. essentia)
bitnost, suštastvenost, suština.

esencijelan (fr. essentiel)
v. esencijalan


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10