Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

grif (nem. greifen, hvatati, Griff)
1.sp*hvatanje, hvataj, način hvatanja (protivnika u borbi, naročito u rvanju i boksovanju); drška, držalje, rukohvat, balčak.

grif (fr. griffe)
2. potpis žigom; žig sa potpisom.

grif (grč. grypos)
3. mit. životinja sa lavljim telom a orlovskom glavom i krilima, često kao motiv u vajarstvu i umetničkom zanatstvu.

grif (grč.)
4. zool. beloglavi sup.

grifon (fr. griffon)
pas ptičar čupave dlake, a dugačkih i klempavih ušiju.

grifoza (grč. grypos)
med. v. gripoza.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10