Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

integral (nl. integralis celinski)
matematički: 1. integral jedne funkcije je ona veličina čija je dana funkcija diferencijal ili diferencijalni koeficijenat (zove se tako što se može smatrati kao ceo zbir niza uzastopnih vrednosti koje uzima jedna infinitezimalna funkcija,diferencijal,promenljive, dok se oslednja neprekidno menja od jedne vrednosti do druge). Kada su takve granice promene određene, onda se zove "određen integral"; 2. integral jedne diferencijalne jednačine ili sistema diferencijalnih jednačina jeste jednačina ili sistm jednačina od kojih se dana jednačina ili dani sistem jednačina mogu izvesti diferenciranjem.

integralan (nl. integrallis)
celinski, koji sačinjava celinu, potpun, celokupan, celovit; koji postoji sam za sebe (napr.integralne železnice); integralni račun ili račun integrala grana infinitezimalnoga računa koja se bavi iznalaženjem i svojstvima integrala funkcija, takođe služi za rešavanje diferencijalnih jednačina itd.; integralne formule obrasci koji se primenjuju pri rešavanju zadataka iz integralnog računa.

integralitet (l.integer potpun, nl. integralitas)
celinstvo, potpunost, celokupnost, celovitost.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10