Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 19 

kana (l. tal. canna, fr. canne)
1. trska, rogoz; štap, palica.

kana ()
2. v. kna.

kanabe (ar. kanabija, gr.)
divan, sofa; kanape.

kanabin (gr. konoplja, l. cannabis)
hemijski: alkoholni sastavni deo indijske konoplje koji ima jakonarkotično dejstvo.

kanabinomanija (gr. konoplja, strast)
v. kanabizam.

kanabis (gr. l. cannabis)
botanički: konoplja.

kanabizam (gr. konoplja)
bolesni nagon za uživanjem hašiša; up. kanabin..

kanadaris ()
pl.. polusvilene istočno-indijske tkanine sa crvenim i crnim prugama; vrsta francuskih tepiha.

kanal (l. canalis oluk, brazda, žleb, canna turska)
veštačka reka, propust, prokop; vodovod, oluk; moreuz; cev čunak; figurativno: sredstvo, put i način za postignuće nekog cilja; anatomski: žila; arhitektonski: žleb.

kanalisati ()
v. kanalizirati.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10