Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 11 

kancel (l. cancelli rešetka, ograda)
provedaonica, predikaonica, govornica u katoličkoj crkvi (zapravo prostor koji jeograđen rešetkama); up. kancelarija.

kancelacija (l. cancellatio)
precrtavanje, poništavanje nekog spisa, menice, priznanice i dr.;sudsk poništenje nekog spisa, dokumenta.

kancelar (l. cancellarius)
u Sr. veku: najviši dvorski službenik, čuvar državnog pečata i sastavljač javnih isprava; prvi državnik (u Nemačkoj je prvi dobio titulu kancelara Bizmark).

kancelarija (nl.cancellaria, cancelli, gen. cancellorum rešetka, od cancellus )
prvobitno: prostor, soba ili sto koji je rešetkama odvojen; danas: zvanična soba za rad, nadleštvo, ured, uredske prostorije.

kancelarija (l. cancer rak, nl. caner-atio)
medicinski:oticanje od raka, postojanje raka.

kancelarijski format ()
trgovački: srednje fina i fina hartija za pisanje malog formata (33dž42 cm).

kancelarijski stil ()
krut, suvoparan i suviše formalistički način pisanja, kakvim se obično pišu zvanični i uopšte poslovni spisi.

kancele (l. cancelli)
pl. rešetke (ili: pregrade) u nekim kancelarijama između službenika i publike (napr. u pošti, bankama itd.).

kancelirati (l. cancellare)
pregraditi rešetkama;pisano precrtati, prebrisati, poništiti.

kancelist (l. cancelli)
pisar, činovnik, službenik kancelarije.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10