Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

kapital (l. capitalis glavni, caput glava)
1. vrednost koja se određenim kretanjem oplođava, uvećava viškom vrednosti. Opšti obrazac je H-P-H1 (gde znači: H predujmljenu vrednost, P određenu vrstu robe, H1 oplođeni kapital). Kretanje obuhvata: I faza - promet, kupovinu elemenata proizvodnje, predujam kapitala u radnu snagu i sredstva za proizvodnju; II faza - proizvodnju, trošenje elemenata proizvodnje pri čemu radna snaga stvara višak vrednosti; III faza - promet, reealizaciju oplođenog kapitala. Razvijeni obrazac je: H-P ... P ... P1-H1. Ovo je kretanje industrijskog kapitala. Pojedine njegove faze se osamostaljuju, postaju funkcija pojedinih vrsta kapitala: proizvodni kapital se bavi proiizvođenjem viška vrednosti, proizvodnjom; trgovinski kapital vrši stvarnu realizaciju proizvoda kapitala; kamatonosni kapital mobiliše slobodne novčane kapitale, pretvara nedelatni kapital u delatni. Kapital je, dakle, određeni društveni odnos u proizvodnji - eksploatacija najamnog rada pod komandom kapitala; tj. proizvođenjem viška vrednosti. U stvarnom kretanju višak vrednosti se pojavljuje kao profit. Pošto svoju svrhu - višak vrednosti (profit) - ostvaruje kapital samo kretanjem, to on teži da se beskonačno kreće i uvećava. I svaki se kapital, bez obzira na poreklo, pretvara u akumulirani višak vrednosti. 2. Kapital* - glavno delo Karla Marksa - najveće političko ekonomsko (i filozofsko) delo u kome su kritički prerađena sva dotadašnja dostignuća u oblasti ekonomije i genijalno izložena nova teorija kapitala. U njemu je otkrivena suština kapitala, anatomija njegovog kretanja i utvrđena nužnost propasti kapitalizma usled ekonomskih protivrečnosti "...akumulacije kapitala i akumulacije bede proletarijata..." koje izvršuje proletarijat svojom revolucijom; 3. pravno: zločin koji povlači smrtnu kaznu; 4. glavni grad, prestonica.

kapitalan (l. cappitalis)
glavni, osnovni, temeljni, bitni poglavit; odličan; veoma važan, presudan, kapitalna slova tip. velika početna slova; kapital-konto trgovački: račun u glavnoj trgovačkoj knjizi u koju se unosi sve ono što se tiče povećanja ili umanjivanje osnovne imovine; kapitalni zločin pravno: zločin koji povlači smrtnu kaznu.

kapitalist (l. capitale)
vlasnik kapitala, tj.određene vrednosti koju predujmljuje radi profita. Izvor profita je najamni rad radnika, kojim kapitalista komanduje i besplatno prisvaja višak vrednosti (profit). Kpitalista je oličenje kapitala; njegova svest i duša je duša kapitala.

kapitalizacija (fr. capitalisation)
v. kapitalisanje.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10