Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

karijer (fr. carriere, tal. carriera, l. carrus kola)
jah. pun, najbrži trk konja; napad u karijeru vojnički: žestok konjički juriš; up. *karijera.

karijera (fr. carriere, tal. carriera, l. carrus kolatrkalište za )
astrološki: opticaj zvezda; figurativno: vreme koje se provede u nekom zanimanju, zvanju; tok službe u nekom pozivu ili nekoj struci; put života; up. karijer.

karijerist (fr.. carriere)
onaj koji bezobzirno radi na pravljenju karijere, laktaš, kurgur; upl. karijerizam.

karijerizam (fr. carriere)
revan rad na lakom i brzom napredovanju u službi i dobivanju položaja i zvanja, ali nenj na osnovu sopstvene vrednosti i nesebičnog uspešnog rada za opšte dobro, nego nepotizam i dodvoravanjem onima od kojih to zavisi.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10