Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 11 

klima (gr. nagib, predeo zemlje, naginjem)
podneblje, stanje (ili okolnosti, prilike) jednog predela, ili kraja, neke oblasti u odnosu prema pretežnim pojavama kao što su temperatura, vlaga itd., osobito ukoliko to utiče na životinjski i biljni život.

klimaks (gr. lestve, stube)
penjanje; poet. ređanje u kome se ide od činjenica najmanje važnosti ka o nima koje su najvažnije, napr.: "Đe obrne hoće nišaniti, Đe nišani hoće pogoditi, Đe pogodi melem ne trebuje"; gradacija.

klimakterijum (gr. stupanj, lestvna prečaga)
medicinski: doba kod žene kada joj prestaje menstruacija; figurativno: stupanjska godina, opasna ili prekretna godina u ljudskom životu.

klimakteričan (gr. stupanjski, stepenski)
klimakterične godine kritične, "opasne" godine (kod žena doba kad im se spolne funkcije počnu gasiti, između 45-55, a kod muškaraca između 50-60 godine); takođe: svaka sedma godina u čovečjem životu,kada se u telu vrše osetne promene.

klimatika (gr.)
nauka o uticaju klime, podneblja, na telo.

klimatografija (gr.)
opisivanje klime.

klimatologija (gr.)
nauka o klimi deo fizičke geografije).

klimatoterapija (gr. lečenje)
lečenje uticajem klimatskih prilika.

klimatske bolesti ()
bolesti koje, uglavnom, posredno ili neposredno, izaziva klima (toplota, vlažnost, vetar, nadmorska visina itd.); pretežno su tropske prirode,javljaju se u žarkom pojasu.

klimatski (gr.)
koji se odnosi na klimu, koji je u vezi sa klimom.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10