Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 22 

kola (l. colare procediti, cola)
1. farmaceutski: na receptima: procedi, filtriraj.

kola (gr.)
2. lepak, klija, ćiriš, tutkalo.

kola parte (tal.colla parte)
muzički: oznaka za glasove koji prate dase upravljaju prema glavnom glasu.

kolabirati (l. collabi)
medicinski: naglo malaksati,klonuti snagom; onesvestiti se; biti napadnut kolapsom

kolaboracija (l. collaboratio)
saradnja, sarađivanje; pravno: zajedničko privređivanje muža i žene.

kolaboracionist (fr. collaboration sarađivanje, saradnja)
čovek koji se u Drugom svetskom ratu sarađivao sa fašističkim zavojevačem, saradnik okupatora.

kolaborator (l. collaborator)
saradnik, pomoćnik; pomoćni učitelj, sveštenik.

kolaboratura (l. collaboratura)
sarađivanje, saradnja; saradničko mesto.

kolaborirati (l. collaborare)
sarađivati, sudelovati u radu.

kolaborisati ()
ljv. kolaborirati.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10