Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

kolektiv (l. collectivum)
1. gram. zbirno ime, zbirna imenica (ona koja jedninom označava veći broj lica ili stvari, napr. momčad, čeljad, deca, lišće i dr. 2. sva lica združena na istom, zajedničkom radu, napr.: kolektiv fabrike duvana, k. nar. pozorišta, k. prosvetnih radnika i sl.

kolektivizacija (l. colligere zadružiti)
udruživanje siromašnih i srednjih domaćinstava u velika zadružna domaćinstva socijalističkog tipa.

kolektivna prokura ()
trgovački: kada je više lica ovlašćeno da pootpisuju firmu, ali se sva smatraju kao jedan prokurist (ako sva ne potpišu firmu, potpis nema vrednost); vl. prokurist.

kolektivum (l. pomen collectivum)
gramatički. v. kolektiv 1.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10