Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 13 

kub (l. cubus, gr. kocka)
matematički: treći stepen nekog broja, tj. proizvod tri jednaka činioca (napr. 8=2 3 = 2 x 2 x 2), pošto je zapremina kocke jednaka trećem stepenu njene ivice, a3; kubus.

kubacija (nl. cubatio)
v. kubatura.

kubak (r. kabak, fr. cabaret)
rekidžinica, pivnica, krčma.

kubatura (nl. cubatura)
izračunavanje zaprenije jednog tela; zapremina.

kubirati (l. cubus kocka)
matematički: podići (ili: dizati) jedan broj na kub, tj. na treći stepen; izračunati zapreminu nekog tela.

kubisti (l. cubus kocka)
grupa slikara, pristalica kubizma, koji u svojim kompozicijama figure (brda, drveće, čak ičoveka i životinje) namerno prikazuju u obliku kocke ili valjka.

kubitalni (l.cubitalis)
anatomski: lakatni.

kubitus (l. cubitus)
anatomski: lakat.

kubizam (l. cubus kocka)
slik. shvatanje ili pravac koga se drže kubisti.

kubni (gr.)
kockast, u obliku kocke, koji je iste dužine, širine i visine (napr.kubna stopa, mera, kubni metar); kubne tablice tablice koje sadrže kubove (ili: treće stepene) brojeve od 1-1000 dalje; kubni koren matematički: veličina koju dobijemo kad jedan broj (kubni broj) podelimo na tri jednaka činioca (napr. 2 je kubni koren od 8); up. kub.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10