Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

kuli (fr. coulis)
1. proređeni i jaka supa (od živine, teletine, rakova i dr.).

kuli (hindost. kuli, eng. cooley)
2. pl. nadničari, nosači, amali u Indiji i Kini, članovi jedne od najnižih i najsiromašnijih kasta, veoma žilavi i izdržljivi.

kulicide (l. culex, il. culicidae)
pl. zool. komarci.

kulinaran (l.culinarius)
kuhinjski, kujnski, koji spada u spravljanje jela.

kulisa (fr. coulisse)
1. pokretni zid na pozornici (pronađen u XVI veku u Italiji); deo pozornice koji publika ne vidi, tj. onaj koji je iza kulisa; otuda; raditi nešto iza kulisa raditi tajno, skriveno; figurativno: tajna; 2. skup berzanskih posrednika i špekulanata na pariskoj berzi; 3. vođice (na mašini), povođe, vodilo.

kulisje (fr. coulissier)
berzanski posrednik; ut. kulisa 2.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10