Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

manufaktura (manufactura)
1.složena kooperacija. Počiva na podeli rada. Njenu tehničku osnovicu čini zanat. Razvija do virtuoznosti umetnost radnika u vršenju delimičnih operacija, ali ga čini nesposobnim da sam izradi ceo proizvod. Radnik postaje bogalj, nesposoban za rad van manufakture, ali umetnik u njenom sklopu. S podelom rada u manufakturi vrši se i uprošćavanje zanatskog alata, njegovo prilagođavanje delimičnim operacijama radnika. Time se u manufakturnom periodu kapitalizma pripremaju materijalni uslovi za mašineriju koja se sastoji iz kombinacije jednostavnih instrumenata. Pretstavlja oblik krupne proizvodnje koji se javlja u raznim istorijskim epohama. Međutim je karakteristična za kapitalizam od 16 do 19 veka. Postaje ili kombinacijom ranije samostalnih raznih zanata u jedan povezani proces proizvodnje u kome se i dalje usavršava podela rada ili koncentracijom radnika istog zanata, koji se takođe raščlanjava. Prema karakteru proizvoda razlikujemo heterogenu i organsku manufakturu; 2. naziv za tekstilnu industriju.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10