Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

marka (n.Mark)
1. granica sreza ili oblasti; 2. današnja novčana jedinica u Nemačkoj, od 1871. g.=100 pfeniga; 3.(fr. marque, tal. marca) znak, belega, obeležje, oznaka; žig; poštanska vrednost koja se lepi na pisma i uputnice; raboš, tantuz; znak (ili: žig) neke trgovačke kuće ili robe

markando (tal.marcando)
muz. istaknuto, sa naročitim naglaskom

markantan (fr.marquant)
istaknut, znatan, važan, vidan, upadljiv koji pada u oči, koji se odlikuje

markato (tal.marcato)
muz. v. markando


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10