Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 63 

mat (fr.mat)
1.pr. bez sjaja, taman, tamne boje, ugasit

mat (pers)
2. u šahu: završni potez protivnika posle koga ugroženi kralj više nema nikakvog izlaza; fig.pobeđen, propao, izgubio igru

mata (šp.mata)
paragvajski čaj od biljke Ilex paraguayensis, omiljeno piće Južnoamerikanaca

matador (šp.matador, l.mactator koljač, ubica)
glavni borac u borbi s bikovima u Španiji, koji ranjenoj životinji zadaje smrtni udarac; u kartama: najjači aduti; fig.istaknut, važan, ugledan čovek, čuvena ličnost, prvak u nekoj struci, pečen u svojoj struci, "zverka"

matamorizam (šp.matamoros)
samohvalisanje; izraz koji se upotrebljava za one koji vikom i drekom, nadutim i visokoparnim rečenicama pokušavaju da zbune svoje protivnike; zool.izraz kojim se označava način odbrane kojim se služe neki insekti da bi se odbranili od svojih napadača time što se silno kostreše, nadimaju, ističu svoje bodljikave i dr., samo da bi zastrašili svoje neprijatelje

matamoro (šp.matamoros)
lit. "ubica Mavara", veoma omiljena ličnost u starijoj španskoj komediji, španski vojnik-lažljivac koji priča svoja junaštva i podvige koji se, ustvari, nikada nisu dogodili; bot.naziv za veći broj neofanzivnih biljaka, ali po izgledu veoma opasnih i otrovnih

matema (gr..učim, naučim...znanje, nauka)
ono što je naučeno, predmet učenja, znanje, nauka; pravilo, naročito matematičko

matematika (l.mathematica, gr...)
nauka o veličinama, tj. aritmetika, algebra i geometrija; matezis

matematičar (l.mathematicus, gr..)
nastavnik matematike; onaj koji se naučno bavi matematikom

matematički (gr...)
koji pripada matematici ili se na njoj osniva; izvestan, pouzdan, nesumnjivo utvrđen


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10