Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

mina (tal.mina, fr.mine)
1. podzemni hodnik u rudniku i utvrđenju; tamnik, lagum; rudnik, majdan, rudno okuno; rudna žica, ruda; voj.čelična kutija napunjena jakim razornim materijalom za uništavanje neprijateljskih objekata (utvrđenja, brodova, mostova i dr.); fig.skriven plan kome je cilj uništavanje koga ili čega; grafit za pisaljke

mina (fr.mine)
2. izraz lica, izgled, lice; praviti minu izrazom lica pokazivati svoje raspoloženje prema kome ili čemu

minačevole (tal.minaccevole)
muz. v. minačozo

minačozo (tal.minaccioso)
muz. preteći, silno


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10