Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

molekul (fr.molécule, nl.molecula masica, mala masa, od l.moles m)
fiz. najsitniji delić jednog tela koji još zadržava sva svojstva svoje prvobitne celine; svako telo sastoji se od molekula, a svaki molekul iz atoma; težina molekula ili molekulska težina jednaka je sa zbirom težina atoma koji su u njemu sjedinjeni; molekulske sile, molekularne sile privlačne i odbojne sile molekula; fig. veoma mali deo, delić

molekularni (nl.molecula masica, mala masa)
koji se tiče (ili koji potiče od) molekula, koji se osniva na (ili koji je u vezi sa) molekulima


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10