Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

molo (tal.molo, l.moles)
nasip, kamena brana na ulazu u pristanište

Moloh (jevr.molech)
mit. božanstvo, kumir starih Feničana, Amonita i Moabita u kome su poštovali Sunce i kome su prinosili decu na žrtvu; poznat je njegov mesingani kip sa volovskom glavom i raširenim rukama; fig. nešto što zahteva velike i teške žrtve, napr. Moloh gladi, Moloh rata i dr

molops (gr...)
med. masnica, maznica, ožiljak

molosus (gr..sc...)
metr.stihovna stopa od tri duga sloga (- - -), nazvana po epirskoj oblasti Molosiji

molovati (n.malen)
raditi kao mazalo ili slikar zanatlija, naročito sobe


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10