Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

motor (l.motor)
pokretač, pokretna sila, pokretalo; pogonski mehanizam kod mašina (pokretan snagom vode, vetra, pare, gasa, benzina ili elektriciteta); motocikl

motoria (l.movere kretati, pokretati, nl.motoria)
pl. zool. organi koji proizvode kretanje

motorist (eng.motorist)
rukovalac motorom; terač kola sa motorom, vozač na motociklu

motorizacija (l.movere kretati, nl.motorisatio)
zamenjivanje ljudske i životinjske energije motornom (napr. u poljoprivredi); motorizacija vojske upotreba automotora za snabdevanje i brzo transportovanje trupa i vojnog materijala, za vuču artiljerije i dr.; up. mehanizacija

motorizovati (l.movere kretati, motor pokretač)
snabdeti, snabdevati motorom; motorizovana divizija ona koja je pomoću automobila i traktora za artiljeriju sposobna za brzo pokretanje; motorizovana pešadija ona koja se pomoću automobila i motocikala može brzo prenositi i prebaciti s mesta na mesto

motorni (l.motorius)
pokretan, koji pokreće, koji proizvodi kretanje, napr. motorni živci; koji su u vezi sa motorom, koji se zasniva na motoru, koji pripada motoru; motorna kola kola koja tera motor; motorni točak v. motocikl; motorni čamac čamac koji se tera motorom


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10