Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 8 

naut (ar. nahhud)
bot. rogačica, slani grah (od koga se pravi leblebija)

nautika (gr...brod, lađa, sc....veština plovidbe, brodars)
1. pomorstvo, skup svih teorijskih i praktičnih znanja koja su potrebna mornaru da bi bezbedno mogao prevesti, najkraćim putem, brod preko mora; navigacija; 2. pomorska škola ili: akademija

nautil (fr.nautile)
mor. pojas za održavanje na vodi, pojas za spasavanje

nautilit (gr...kamen)
geol. okamenjeni nautilus

nautilus (l.nautilus, gr...)
zool. lađica, morska životinja iz porodice četvoroškržnjaka

nautičar (gr...)
moreplovac, pomorac, poznavalac pomorstva; nastavnik veštine moreplovstva

nautički (gr...)
pomorski, plovidbeni, koji je u vezi sa moreplovstvom; nautički instrumenti sprave koje su potrebne moreplovcu (kompas, kvadrant, sekstant i dr.)

nautomanija (gr..brod, lađa, ..pomama, ludilo)
med. strah od vode


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10