Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

nominalizam (l.nomes ime)
1. fil. sholatičko shvatanje po kome su opšti pojmovi (univerzalia) samo reči, imena, koja služe kao znaci za stvari i njihova svojstva, i, sem toga apstraktnog i misaonog, ne označavaju ništa stvarno (supr. realizam); 2. u narodnoj ekonomiji: gledište po kome novčana jedinica nije izvesna količina vrednog metala, nego izvesna količina apstraktne kupovine i platežne moći, koja može biti pretstavljena i predmetom koji, sam po sebi, nema nikakve naročite vrednosti, kao što je, naprimer, papirni novac (supr. metalizam)


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10