Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 26 

pali (sskr. pali)
jedan od indijskih indoevropskih jezika, kojim su napisane svete knjige budističke religije, mlađi izdanak jednog jezika sličnog sanskrtu.

paliditet (lat. pallidus bled, nlat. palliditas)
bledilo, bledoća; up. palor.

palifikacija (lat. palus kolac, proštac šip, nlat. palificatio)
utvrđivanje zemljišta šipovima (koljem) da bi se sprečilo odronjavanje i odnošenje zemlje.

palifiti ()
v. palafiti.

palij(um) (lat. pallium)
omotač, pokrivač; ogrtač, naročito grčki ogrtač (za razliku od rimske toge); biskupski ogrtač koji su od IV veka, rimski carevi davali crkvenim velikodostojnicima kao znak njihove duhovne vlasti; fig. okrilje.

palijacija (nlat. palliatio)
ogrtanje, uvijanje, doterivanje čega da ima lepši izgled, ulepšivanje; med. prividno, površno lečenje, privremeno ublažavanje bolesti ili bola.

palijativ (lat. palliatus ogrnut palijumom; nlat. palliativum)
med. lek ili sredstvo koje uklanja privremeno bol i spoljašnje znake bolesti, a ne njen uzrok, lek koji privremeno leči i trenutno umanjuje bol; fig. sredstvo koje samo privremeno pomaže, privremena pomoć, trenutna pomoć.

palijativan (nlat. palliativus)
koji leči samo privremeno; koji rešava neko pitanje samo naoko, samo za neko vreme, koji zataškava, ublažuje; palijativno lečenje lečenje koje otklanja prividno samo spoljašnje znake bolesti, a ne samu bolest i njen uzrok (supr. radikalno lečenje).

palije (fr. palier)
avij. u govoru vazduhoplovaca: kraći horizontalni let (najčešće pri uzletanju i sletanju aviona).

palikari (ngrč. palikári)
pl. neredovne trupe, vojnici dobrovoljci u novogrčkoj vojsci.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10