Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 2 

pantografija (grč. pas, pantos sav, grapho pisanje, beleženje)
aparat za mehaničko prenošenje crteža. karata, uzoraka od tkanina i dr., u uvećanom i umanjenom obliku.

pantografija (grč. pas, pantos, graphia pisanje, beleženje)
veština prenošenja crteža pomoću pantografa; crtež dobiven pomoću pantografije.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10