Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

pars (lat. pars, gen, partis)
deo, udeo.

pars ligitans (lat. pars ligitans)
prav. zavađena srana, stranka koja je u sporu.

pars pro toto (lat. pars pro toto deo za celinu)
ret. figura u kojoj se upotrebljavadeo mesto celine, npr. "glave" mesto "ljudi", "oružje" mesto "vojska" itd.

Parsi ()
pl. potomci starih Persijanaca koji su ostali verni učenjuZaratustre (parsizmu), obožavaoci vatre; Gebri.

parsizam ()
učenje Zaratustrino, kome su Parsi ostali verni.

parski mramor ()
po vanrednoj lepoti čuveni beli mramor sa ostrva Parosa u Arhipelagu.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10