Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

penal (lat. poenalis kazneni)
svota novca koja se plaća u slučaju neispunjenja ili kršenja ugovora, npr. u slučaju zakašnjenja preduzeće će na ime penala za svaki mesec zakašnjenja odbiti po 10 % autorskog honorara; u fudbalu: kazneni udarac koji se bije sa 11 metara pravo ka golu lažnjene strane.

penalitet (lat. poena kazna, fr. penalite)
prav. kažnjivost; kazneni sistem; kazna.

penalizam (nlat. pennale)
na nem. protestantskim univerzitetima, naročito u XVII veku (do 1662): zlostavljanje i despotsko ponašanje starijih studenata prema studentima-novajlijama, u čemu se išlo dotle da moralo biti čak i zakonom zabranjeno.

penalni (lat. poenalis)
koji se tiče kazne, koji spada u kaznu, krivični.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10