Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 21 

perm (po Permskoj oblasti u SSSR)
geol. v. permski period.

permanencija (nlat. permanentia)
neprekidno trajanje, postojanost, istrajnost; stalno zasedanje, npr. zakonodavnog tela, do okončanja izvesnih pitanja; teol. neprestano prisustvo tela Hristovog u pričešću.

permanentan (lat. permanens)
trajan, istrajan, stalan, postojan, neprestan, neprekidan; permanentni gasovi hrm. postojani gasovi (koji se ranije isu mogli pretvoriti u tečno stanje); permanentno belilo trajna vodena boja koja se dobija od barijum-sulfata.

permanentnost (nlat. permanentia)
v. permanencija.

permeabilan (lat. permeabilis)
probojan, propustljiv.

permeabilitet ()
v. permeabilnost.

permeabilnost (lat. permeabilitas)
propustljivost, probojnost.

permeacija (nlat. permeatio)
prodiranje dvaju tela jednog u drugo, mešanje.

permen (eng. permain)
vrsta jabuke koja ima ukus kruške, parmenka.

permiscibilan (nlat. permiscibilis)
koji se može pomešati, izmešljiv.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10