Vokabular, recnik srpskog jezika
 

Prikazano je prvih deset. Ako se traženi pojam ne nalazi u prikazu, budite određeniji pri zadavanju ključa pretrage.

 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 334 

pi (grč. ∏, P)
grčko ime slova "p"; mat. skraćenica reči perophereia (obim): Ludolfov broj, tj. odnos prečnika kruga prema obimu = 3,1415926.

piartroza (grč. pyon, gnoj, artron zglob)
med. gnojenje zgloba.

pibrok (eng. pibroch)
ratna pesma, ubojna muzika, škotskih gorštaka (za gajde).

picikando (ital. pizzicando)
muz. proizvodeći zvuk čupkajući prstom mesto gudalom (na violini).

picikato (ital. pizzicato)
muz. v. picikando.

pidžama (pers.)
v. pižama.

pidžen-ingliš (eng .pigeon-, pidgin-english)
kinesko-engleski jezik kojim se govori u kineskim primorskim mestima i pristaništima.

piferino (ital. pifferino)
muz. poprečna sviralica na orgulji.

pifero (ital. piffero)
muz. duduk, frula, svirala; registar na orgulji.

Pigmeji (grč. Pygmaioi, pygme pesnica; aršin, lakat)
legendarni narod patuljaka, koji je, po Homeru, živeo na Okeanosu, a po docnijim predanjima na Nilu ili u Indiji; danas naučni naziv za tzv. narode patuljaka; fig. pigmej: kepec, patuljak, mali, sićušan čovek, duševno i telesno zaostao čovek, ništavilo.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10