Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 4 

politika (grč. polis grad, država, politikos građanski, državn)
1. nauka i veptina upravljanja državom; nauka o ciljevima države i o najboljim sredstvima i putevima koji vode ostvarenju tih ciljeva; deli se na unutarnju (trgovina, finansije, privreda, prosveta, vojska) i spoljnu politiku, koja se bavi odnosima prema drugim državama; fig. metod rada neke države, stranke, ustanove ili pojedinca, mudrost i veština ophođenja sa ljudima i snalaženja u životu, dovitljivost, snalažljivost, lukavost, prepredenost.

politika (lat. politica)
pl. 2. državni poslovi, stvari koje se tiču države.

politikant (grč. politike politika)
v. politikaster.

politikaster (grč. politike politika)
nadripolitičar, čovek koji se bavi politikom, a nije za nju dorastao.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10