Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

probabilizam (lat. probabilis)
fil. stanovište verovatnoće; teorijski: shvatanje po kome naše saznanje i znanje mogu biti samo verovatni; načelo da je samo mišljenje da bi neka radnja mogla biti dobra i korisna dovoljno pa da se ta radnja preduzme; teol. pravac u kat. moralnoj teologiji, koji je jezuita Katrajner ovako formulisao: "Ako je dopustljivost ili nedopustljivost neposredno i isključivo sumnjiva, onda se treba upravljati po blažem shvatanju, samo ako je ono stvarno verovatno, pa makar suprotno shvatanje bilo, nesumnjivo, više verovatno".


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10