Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 5 

recidiv (lat. recidivus koji se ponovo pojavljuje)
med. povratak, vraćanje bolesti za koju se već mislilo da je prošla.

recidiva (lat. recidiva)
med. v. recidiv.

recidivirati (lat. recidivus koji se ponovo pojavljuje)
med. vraćati se, vartiti se (bolest); fig. pasti (ili: padati) u istu grešku.

recidivist (lat. recidivus)
onaj koji je povovo učinio neku grešku, ili prestupnu radnju.

recidivizam (lat. recidere natrag pasti)
prav. ponovo izvršeno krivično delo, ponovo padanje u kriminal.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10