Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 6 

sakrament (lat. sacramentum)
prvobitno: sredstvo kojim neko sebi ili drugom nameće izvesnu obavezu (kapara, kaycija, zakletva i dr.); u hrišćanskim crkvama: sveta tajna naročito pričešće.

sakramental (nlat. sacramentalis)
prav. onaj koji pod zakletvom dokazyje nečijy nedužnost.

sakramentalan (nlat. sacramentalis)
koji se tiče svetih tajni, svet, svečan.

sakramentalije (nlat. sacramentalia)
u katoličkoj crkvi: sve one svete radnje (obredi, blagoslov) koje nisu sakramenti; osvećeni predmeti, npr. sveta voda, bpojanice, ikone i dr.

sakramentar (lat. sacramentum)
litypgijcka knjiga katoličke crkve, sadrži sveštenikove molitve za vreme mise.

sakramentari (nlat. sacramentarii)
reformisti koji ne ppiznajy stvarno poctojanje tela i krvi Hristove u pričešću.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10