Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 3 

sandal (nlat. santalum, arap. sandel)
1. fino, mirisno drvo iz ist. Indije i sa ostrva Južnog mora: žuto se upotrebljava za kađenje i umetnute radove, crveno za bojadisanje; sandel.

sandal (arap. sanndal, tur. sandal)
2. vrsta polusvilene tkanine.

sandale (grč. sandalon, lat. sandalium, tur. sandal)
pl. 1. proste drvene cipele kod starih Grka (samo đonovi) koji su vezivali za noge kaišima; 2. danas: veoma lake muške i ženske letnje cipele; 3. kratke, zlatom i dragim kamenjem bogato izvezene čarape koje nosi visoko katoličko sveštenstvo o svečenim prilikama; 4. proste, plitke kožne cipele (đonovi) na kaiše, kakve nose kaluđeri.


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10