Vokabular, recnik srpskog jezika
 


 Rezultati pretrage
Pronađeno pojmova: 1 

signatura (lat. signatura)
znak koji obeležava suštinu čega, potpis, potpisivanje javne isprave, naročito skraćenim potpisom; potpis umetnika, naročito slikara, na svom delu; tip. stavljanje broja na prvu stranu pri dnu svakog tabaka, broj na prvoj strani pri dnu svakog novog tabaka; u kartografiji: znak za obeležavanje izvesnih predmeta, prirode zemljišta itd.; na receptima: uputstvo o načinu upotrebe propisanog leka i ime onoga za koga je lek; muz. označavanje nota brojkama, ciframa (naročito kod basa); takođe: predznak, ključ; trg. stavljanje znaka, znak (na robi); učenje o signaturi teorija sledbenika Paracelzusovih, prema kojoj se dejstvo jednog prirodnog tela na čovečji organizam može poznati po njihovim soiljnim svojstvima (obliku, boji i dr.), npr. crvenog turčinka na krv, kao sredstvo za umurivanje krvi (na ovome učenju osniva se veorvanje u mnoge narodne lekove); nalepnica s brojem (u knjižnicama i bibliotekama).


Naslovna strana - Postanite saradnik - Forum - IE8 akcelerator - O projektu

© 2006 Vokabular, verzija 0.2.10